बिद्यालय छनोट

संखुवासभा कम्युनिटी अफ यु एस ए, अमेरिकाबाट संखुवासभा जिल्लाका बिद्यालयको बहुउदेश्यीय शिक्षा कार्यमा सहयोग गर्न २०२४ को लागि बिद्यालको आबश्यकतालाई निवेदनको आधारमा मुल्याकन गरि तपसिलका बिद्यालयलाई निम्न रकम सहयोग गर्ने जनवरी १९ ,२०२४ बसेको कार्य समितिको बैठकले निर्णय भएको हुदा छनोट भएको १, श्री अरुणोदय माध्यमिक बिद्यालय – भोटखोला गाउ पालिका २ लिंगम -पिसाब संकलन टयाकी निर्माण रु. ६८,१००। = (अठसाठ्ठी हज्जार एक सय)२, श्री जन चाहना आधारभूत बिद्यालय= खाँदबारी न.पा. ७ बेलडाडा -फर्निचर – रु. ५०,०००।=(पचास हज्जार)३, श्री सर्वमंगला आधारभूत बिद्यालय=चैनपुर न.पा. ३ रातमाटे – बाल मैत्री फर्निचर रु. ५०,००० ।= (पचास हज्जार) लाई जनवरी २३ ,२०२४ (माघ ९ ,२०८० ) मंगलबार नेपाल निजि भ्रमणमा रहनु भएका सस्थाका अध्यक्ष श्रीमति शान्ति श्रेष्ठबाट बिद्यालको प्रधानाध्यापकको उपस्थितिमा Shisha cafee and restro खाँदबारी नगरपालिका १ , सजक टोल , संखुवा सभा (नेपाल ) मा सहयोग बितरण हुने छ।