नेपाल सरकारको गृह सचिब संग भेटघाट

नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको सचिब श्री प्रेम कुमार राई संग गृह मन्त्रालय सिंह दरबार काठमाण्डौ ,नेपालमा संखुवासभा कम्युनिटी अफ यु एस ए अमेरिकाको अध्यक्ष श्रीमति शान्ति श्रेष्ठ तथा सस्थाका सस्थापक आजीवन सदस्य श्री श्याम श्रेष्ठ ले भेटघाट गर्नु भएको छ ।