अरुण स्मारिका प्रकासन गर्ने

संखुवासभा कम्युनिटी अफ यु एस ए अमेरिकाले प्रत्येक दुइ दुइ बर्षमा अरुण स्मारिका प्राकासन गर्ने नीति अनुसार २०१९ जुनमा दोस्रो स्मारिका प्रकासन गर्न लागिएको हुदा इच्छुक बिध्दान वर्गहरुमा लेख ,रचना पठाउन अनुरोध गरिन्छ । रचना प्रकासन गर्न नगर्ने अधिकार समितिमा रहने छ । रचना April 15 ,2019 सम्म सस्थाको इमेल smarika.sscusa@gmail।com र sankhuwaofusa@gmail।com पठाई सक्नु पर्ने छ । लेखको फोटो पनि पठाउनु होला
स्मारिकामा शुभकामना बिज्ञापन दिन चाहानु हुने व्यक्ति , ब्यबसाहिकहरुले पनि उक्त मिति सम्म आफ्नो डिजाइन उपलब्ध गराई सहयोग गरि दिन हुन् अनुरोध गर्दछु ।

अरुण स्मारिका ,प्रकासन समिति
संखुवासभा कम्युनिटी अफ यु एस ए अमेरिका