अत्यन्त जरुरी सुचना


संखुवासभा कम्युनिटी अफ यु एस ए कार्य समिति बोडको निर्णय अनुसार २०२० सालको बार्षिक कार्यक्रम तयार गरिएको मा हाल भै रहेको महामारी प्रकोप “कोभिड १९ ” को कारणले गर्न नसकिने हुदा कार्य समितिको May 25 ,2020 को निर्णय अनुसार सबै कार्यक्रमहरु रध्द गरिएको व्यहोरा सम्पूरण महानुभाबहरुको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।
हरि कुमार श्रेष्ठ
महासचिब